ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΆΝΑΣΣΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η ΆΝΑΣΣΑ, πάντα ένα βήμα μπροστά στις εξελίξεις στον Τομέα Υγείας της περιοχής της Μαγνησίας, ανακοινώνει τη συμμετοχή του Ογκολογικού της Τμήματος ως Κέντρου Κλινικών δοκιμών σε Διεθνή μελέτη.

Αφορά Πολυκεντρική, Διεθνή μελέτη φάσης ΙΙΙ, στην οποία συμμετέχουν ορισμένα από τα κορυφαία νοσοκομεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Σημειώνεται ότι η φάση ΙΙΙ μιας κλινικής μελέτης,  αναφέρεται  σε ελεγχόμενη δοκιμή των θεραπειών σε ανθρώπους, όπου εξετάζεται η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του νέου φαρμάκου σε σύγκριση με τις επικρατούσες θεραπείες. Το φάρμακο δοκιμάζεται σε πολύ μεγάλο δείγμα ατόμων που πάσχει από τη νόσο  με  δοκιμές που συμπεριλαμβάνουν  χιλιάδες εθελοντές.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί επιστημονικό άλμα για την περιοχή της Μαγνησίας, συνοδευόμενη από τα μεγάλα ιατρικά οφέλη που έχουν οι ασθενείς που συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή των ασθενών είναι δωρεάν, γεγονός που προσφέρει τεράστια ευκαιρία για συμμετοχή σε θεραπείες αιχμής ακόμα και σε ανασφάλιστους ασθενείς.

MENU
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

 • Βρογχοσκοπήσεις
 • Γαστροσκοπήσεις
 • Κολονοσκοπήσεις

ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Παθολογικού Τομέα

 • Αιματολογικό
 • Γαστρεντερολογικό
 • Διαβητολογικό ιατρείο
 • Καρδιολογικό
 • Νευρολογικό
 • Νεφρολογικό
 • Ογκολογικό
 • Παθολογικό
 • Πνευμονολογικό
 • Διακοπής καπνίσματος

 

Χειρουργικού Τομέα

 • Αθλητικών κακώσεων
 • Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου
 • Γυναικολογικό
 • Διαβητικού ποδιού & Ελκών
 • Ουρολογικό
 • Ορθοπεδικό
 • Χειρουργικό