Οι αρχές της κλινικής μας

Τελειότητα

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας σε κάθε πτυχή κάθε έργου που αναλαμβάνουμε.

Πάθος

Το να είσαι μέλος της ομάδας μας προϋποθέτει αυτοπεποίθηση, θετική στάση, αληθινές ελπίδες για κάθε έργο και συνεχή αναζήτηση νέων ιδεών.

Ομαδικότητα

Η επικοινωνία, ο σεβασμός, η συνεργασία και η δέσμευση ορίζονται ως βασικές αξίες για κάθε άνθρωπο.

Ήθος

Η συμμετοχή στην Άνασσα σημαίνει να ζεις, να μοιράζεσαι και να προάγεις τις βασικές αξίες της ομάδας όπως η ευσυνειδησία, η αξιοπιστία.

Ποιούς ψάχνουμε

Εχετε περισσότερες απορίες; Βρείτε απαντήσεις στις συχνές ερωτήσεις

Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής  Α.Ε.Ι.,  Α.Τ.Ε.Ι., Δ.Ε
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώστη νοσηλευτικών αρχών και πρωτοκόλλων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ – ΑΤΕΙ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή/και
 • Πτυχίο ΙΕΚ Ιατρικών Εργαστηρίων
 • Εμπειρία στην ανάλυση αιματολογικών εξετάσεων / καλλιεργειών
 • Απαραίτητη ή πολύ καλή γνώση μηχανημάτων μικροβιολογικού εξοπλισμού
 • Εμπειρία σε αιμοληψίες και ανάλυση αιματολογικών δειγμάτων
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Γνώση και κατανόηση των αναγκών του ασθενή
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Θέληση για επαγγελματική εξέλιξη
 • Ολιστική προσέγγιση στις παροχές υπηρεσιών υγείας, με προτεραιότητα  και  σεβασμό στον ασθενή
 • Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες & άνεση στην προφορική και τηλεφωνική επικοινωνία

Φόρμα ενδιαφέροντος