Παθολογικό Τμήμα

Yπηρεσίες που προσφέρει το Παθολογικό τμήμα της κλινικής

Bασίζονται στη υψηλή εκπαίδευση και εμπειρία του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού της κλινικής

Περισσότερα

  • Καθορισμός θεραπευτικής αγωγής ανά ασθενή και προγραμματισμός του εργαστηριακού ελέγχου που απαιτείται ανά περίπτωση
  • Διενέργεια διαγνωστικών αλλά και παρεμβατικών πράξεων, π.χ. παρακεντήσεις ασκιτικού και πλευριτικού υγρού
  • Νοσηλείες με καθημερινές επισκέψεις στους ασθενείς από την Παθολογική ιατρική ομάδα
  • Υποστήριξη των ασθενών άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι νοσηλεύονται και αντιμετωπίζουν και παθολογικά προβλήματα.
  • Λειτουργία Εξωτερικού Παθολογικού ιατρείου στην κλινική αλλά και στους χώρους του Πολυιατρείου.

Yψηλή εκπαίδευση και εμπειρία του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με το τμήμα; Δείτε τις συχνές ερωτήσεις.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Παθολογικό τμήμα της κλινικής ΆΝΑΣΣΑ, βασίζονται στην υψηλή εκπαίδευση και εμπειρία του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού της κλινικής και είναι οι παρακάτω:

  • Καθορισμός θεραπευτικής αγωγής ανά ασθενή και προγραμματισμός του εργαστηριακού ελέγχου που απαιτείται ανά περίπτωση
  • Διενέργεια διαγνωστικών αλλά και παρεμβατικών πράξεων, π.χ. παρακεντήσεις ασκιτικού και πλευριτικού υγρού
  • Νοσηλείες με καθημερινές επισκέψεις στους ασθενείς από την Παθολογική ιατρική ομάδα
  • Υποστήριξη των ασθενών άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι νοσηλεύονται και αντιμετωπίζουν και παθολογικά προβλήματα.
  • Λειτουργία Εξωτερικού Παθολογικού ιατρείου στην κλινική αλλά και στους χώρους του Πολυιατρείου ΆΝΑΣΣΑ για παρακολούθηση και προληπτικές συμβουλές σε ασθενείς που πάσχουν από Διαβήτη, Υπέρταση, Παχυσαρκία, Αναιμίες και λοιπά παθολογικά προβλήματα.
Popular requests:
Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε για να βρείτε το άρθρο που αναζητάτε.
Μετάβαση στο περιεχόμενο