Ουρολογικό Τμήμα

Το ουρολογικό τμήμα της κλινικής

Καλύπτει όλο το φάσμα των ουρολογικών επεμβάσεων, με άρτια εξειδικευμένους ιατρούς, ειδικά εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και τον πλέον σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Περισσότερα

 • Διουρηθρικές – Ενδοσκοπικές Eπεμβάσεις
 • Λαπαρασκοπικές Eπεμβάσεις
 • Κλασσικές Eπεμβάσεις
 • Ανδρολογικό Τμήμα

Επεμβάσεις που διενεργούνται

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με το τμήμα; Δείτε τις συχνές ερωτήσεις.

Διουρηθρικές – Ενδοσκοπικές Eπεμβάσεις

 • Διουρηθρική προστατεκτομή
 • Με σύστημα TURiS της εταιρίας OLYMPUS 2ης γενιάς
 • Με διπολικό σύστημα της εταιρίας Storz 2ης γενιάς
 • Laser Προστατεκτομή
 • Διουρηθρική αφαίρεση όγκου κύστεως
 • Φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση πρωτοποριακά στη Θεσσαλία και εκτομή PDD για καρκίνο ουροδόχου κύστεως
 • Ενδοσκοπική ουρητηροσκοπική λιθοτριψία για λίθους ουρητήρα με Laser τελευταίου τύπου
 • Ενδοσκοπική έυκαμπτη ουρητηροσκοπική λιθοτριψία για λίθους εντός του νεφρού με Laser τελευταίου τύπου
 • Διορθική βιοψία προστάτη κατευθυνόμενη με υπέρηχο-TRUS
 • Τοποθέτηση Διαδερμικής νεφροστομίας με C-ARM
 • Διαδερμική λιθοτριψία για λίθους νεφρού με Laser (PCNL)
 • Διαδερμική mini νεφρολιθοτριψία – Τεχνική MIP

Λαπαρασκοπικές Eπεμβάσεις

 • Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστεως νεφρού
 • Λαπαροσκοπική προστατεκτομή για καρκίνο προστάτη
 • Λαπαροσκοπική νεφρεκτομή για καρκίνο νεφρού
 • Λαπαροσκοπική νεφροουρητηρεκτομή για καρκίνο μεταβατικού επιθηλίου
 • Λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή
 • Λαπαροσκοπική επέμβαση κιρσοκήλης

Κλασσικές Eπεμβάσεις

 • Ριζική οπισθοηβική προστατεκτομή για καρκίνο του προστάτη
 • Ριζική κυστεκτομή για διηθητικό καρκίνο κύστεως με δημιουργία ορθότοπης νεοκύστης
 • Διακυστική προστατεκτομή για υπερπλασία προστάτη
 • Επεμβάσεις νεφρού όπως ριζική νεφρεκτομή, μερική νεφρεκτομή, πυελοπλαστική για στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής
 • Τοποθέτηση ορχεϊκών προθέσεων
 • Ορχεκτομή για καρκίνο όρχεων
 • Λεμφαδενικούς καθαρισμούς
 • Επέμβαση παράκαμψης ουρητήρων – Bypass Detour (1η τοποθέτηση πρωτοποριακά στη Θεσσαλία στην κλινική μας)

Ανδρολογικό Τμήμα

 • Αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας
 • Τοποθέτηση πεϊκών προσθέσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της ανικανότητας – τριών σημείων (1η τοποθέτηση στη Θεσσαλία πρωτοποριακά στην κλινική μας)
 • Αντιμετώπιση υπογονιμότητας
 • Επέμβαση κιρσοκήλης λαπαροσκοπικά και με μικροχειρουργική
 • Αντιμετώπιση φίμωσης – παραφίμωσης βραχύ χαλινού με περιτομή –και πλαστική χαλινού με Laser
 • Αντιμετώπιση κονδυλωμάτων με Laser
 • Αντιμετώπιση νόσου του Peyronie με επέμβαση Nesbit
Popular requests:
Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε για να βρείτε το άρθρο που αναζητάτε.
Μετάβαση στο περιεχόμενο