ΆΝΑΣΣΑ – Χειρουργική επέμβαση κήλης με εκτεταμένη πλήρως εξωπεριτοναϊκή αποκατάσταση (eTEP)

Αντιμετωπίστηκε στην Κλινική ΆΝΑΣΣΑ, ασθενής πάσχων από ομφαλοκήλη με τη μέθοδο της εκτεταμένης πλήρους εξωπεριτοναϊκής αποκατάστασης (...

Continue reading