Σύστημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας

Σύστημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας, σύγχρονης τεχνολογίας

Πρωτοποριακό Σύστημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας, σύγχρονης τεχνολογίας D.E.X.A. (Διπλής Ενέργειας Φωτονιακής Απορροφησιομέτρησης), κατάλληλο για διενέργεια εξετάσεων ακριβείας σε όλους τους τύπους ασθενών.

Περισσότερα

Kατάλληλο για διενέργεια εξετάσεων ακριβείας σε όλους τους τύπους ασθενών

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με το τμήμα; Δείτε τις συχνές ερωτήσεις.

Το σύστημα διαθέτει σύγχρονη τεχνολογία υψηλής διακριτικής ικανότητας, με τη συντομότερη δυνατή απόκτηση εικόνων και στοιχείων χαμηλής δόσης σε ασθενή και χειριστή.

Επιπλέον, ενσωματώνοντας νέο σύστημα βαθμονόμησης υλικών (οστού και ιστών) σε επίπεδο εικονοστοιχείου, εξασφαλίζεται εικόνα υψηλής ποιότητας, ακρίβεια μέτρησης και επαναληψιμότητα σε βάθος χρόνου καθιστώντας εφικτή την παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου:
• Διαθέτει διάταξη από 64 πολυκάναλους ανιχνευτές, νεότατης ψηφιακής τεχνολογίας εξασφαλίζοντας τη λήψη του μεγαλύτερου αριθμού δεδομένων και βέλτιστη ακρίβεια αποτελεσμάτων
• Σαφέστερη και χωρίς σκεδαζόμενες (διασκορπισμένες) ενέργειες ακτινοβολία
• Βέλτιστος διαχωρισμός μαλακών ιστών και οστών
• Ισχυρή δέσμη, ικανή να διαπεράσει μεγαλόσωμους ασθενείς χωρίς αύξηση του χρόνου εξέτασης

Μπορούν να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω πρωτόκολλα:
• Πρωτόκολλο οσφυϊκών σπονδύλων
• Πρωτόκολλο εξέτασης ισχίου
• Πρωτόκολλο ταυτόχρονης εξέτασης των δύο ισχίων (dual hip)
• Πρωτόκολλο ολόσωμης μέτρησης οστικής πυκνότητας
• Πρωτόκολλο εξέτασης αντιβραχίου
• Δυνατότητα σύγκρισης εικόνων με παλαιότερες εξετάσεις, παρέχοντας έλεγχο της εξέλιξης του ασθενή κατά επαναληπτικές εξετάσεις
• Παιδιατρικό πρωτόκολλο με δυνατότητα εξετάσεων παιδιατρικού ισχίου, οσφυϊκής και ολόσωμης σάρωσης

Σύστημα λιπομέτρησης

Επιπλέον, πραγματοποιείται το πρωτόκολλο ποσοτικής ανάλυσης της σύστασης του σώματος (ποσοστό λίπους – μυϊκών ιστών).Πραγματοποιείται μέσω του πρωτοκόλλου ολόσωμης μέτρησης χωρίς να απαιτείται επιπλέον σάρωση και παρέχει αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας.
Παρέχεται έγχρωμη απεικόνιση των περιοχών του λίπους, μυϊκής μάζας, οστικής μάζας καθώς και υψηλής ακρίβειας αποτελέσματα ολόκληρου του σώματος αλλά και υποπεριοχών καθοριζομένων από το χρήστη, τόσο ποσοστιαία όσο και με απόλυτες αριθμητικές τιμές.

Popular requests:
Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε για να βρείτε το άρθρο που αναζητάτε.
Μετάβαση στο περιεχόμενο