Οδηγίες

Κανόνες για συνοδούς-επισκέπτες

Η ΆΝΑΣΣΑ αναγνωρίζει πως το επισκεπτήριο από αγαπημένα πρόσωπα μειώνει την ψυχολογική καταπόνηση και συμβάλλει στην πιο γρήγορη ανάρρωση του ασθενούς.
Όλοι οι επισκέπτες και οι συνοδοί οφείλουν να συμμορφώνονται με τις παρακάτω οδηγίες για την εύρυθμη λειτουργία των κλινικών και την απρόσκοπτη παροχή σωστής νοσηλευτικής φροντίδας προς τους ασθενείς.

Οι επισκέπτες θα πρέπει:

 • Να σέβονται τους κανόνες επισκεπτηρίου.
 • Να σέβονται και να ακολουθούν τις οδηγίες ιατρονοσηλευτικού προσωπικού καθώς και να μην παρακωλύουν το έργο τους.
 • Να μη σας επισκέπτονται αν υποψιάζονται ότι είναι άρρωστοι.
 • Να χρησιμοποιούν αντισηπτικό κατά την προσέλευση και την αποχώρηση από το δωμάτιο του ασθενούς.
 • Να συντελούν στη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων της κλινικής.
 • Να διατηρούν την εμπιστευτικότητα στην περίπτωση που δουν ή ακούσουν κάτι που αποτελεί προσωπικό δεδομένο (δικό σας ή άλλων ασθενών).
 • Ο αριθμός των επισκεπτών κάθε ασθενή δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο την ίδια χρονική στιγμή. Οι επισκέψεις πρέπει να είναι σύντομες.
 • Τα παιδιά κάτω των 14 ετών, για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στους θαλάμους νοσηλείας. Η πρόσβαση, σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα της κλινικής.
 • Οι επισκέπτες πρέπει να μην πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα, ώστε να μην κινδυνεύει ή επιβαρύνεται η κατάσταση των ασθενών.
 • Περιπατητικοί ασθενείς μπορούν να δέχονται επισκέψεις στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο υποδοχής, που βρίσκεται στον πέμπτο όροφο της κλινικής.
 • Οι επισκέψεις σε θαλάμους γίνονται μόνο σε κλινήρεις ασθενείς και με την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η σωματική και ψυχική ισορροπία των νοσηλευομένων.
 • Δεν επιτρέπεται η χορήγηση φαρμάκων από τους συνοδούς.
 • Δεν επιτρέπεται να κάθονται οι συνοδοί στα κρεβάτια των ασθενών.
 • Δεν επιτρέπεται οι επισκέπτες να φέρνουν στους ασθενείς φαγητό από το σπίτι, γιατί παρέχεται από την Κλινική σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής των ασθενών. Επίσης, δεν επιτρέπεται να φέρνουν λουλούδια ή γλάστρες.
 • Η παραμονή και η διανυκτέρευση ενός συνοδού σε βαριά ασθενή είναι δυνατή μετά από συνεννόηση με τη Διευθύνουσα της κλινικής. Σε αυτήν την περίπτωση, χορηγείται στο συνοδό ειδική άδεια.
 • Η χρήση αποκλειστικής/ού νοσοκόμας/ου, επιτρέπεται μόνον κατόπιν συνεννοήσεως με την Διευθύνουσα της κλινικής από εγκεκριμένο ονομαστικό πίνακα αποκλειστικών νοσοκόμων της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας που πληροί τις προϋποθέσεις, για παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Οι ασθενείς μπορούν να ζητούν άτομα μόνο από τον πίνακα αυτό.
 • Απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας από οικιακές βοηθούς.
 • Οι νοσηλευόμενοι μπορούν να δέχονται κλήσεις στο τηλέφωνο του δωματίου τους στο νούμερο που αναγράφεται επάνω στη συσκευή, εκτός από τις ώρες κοινής ησυχίας.
 • Πληροφορίες για τους ασθενείς θα δίνονται καθημερινά αποκλειστικά από τους υπεύθυνους γιατρούς των τμημάτων, μόνο στους συγγενείς.
 • Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους της Κλινικής (σε αυτούς περιλαμβάνονται και η αίθουσα αναμονής επισκεπτών, οι σκάλες, τα εξωτερικά μεταλλικά κλιμακοστάσια, οι τουαλέτες κ.λπ.) .
 • Απαγορεύεται η αναίτια έξοδος ασθενών και συνοδών από τις πόρτες κινδύνου.
 • Η ευθύνη για τη φύλαξη αντικειμένων μεγάλης αξίας και χρημάτων των ασθενών, ανήκει αποκλειστικά στους ίδιους και τους συγγενείς τους. Η κλινική και το προσωπικό δε φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας αυτών.
 • Ο σεβασμός του ωραρίου του επισκεπτηρίου συμβάλλει στη διασφάλιση της υγείας των ασθενών.
 • Οι επισκέπτες και οι συνοδοί των ασθενών πρέπει να συμμορφώνονται με τις συστάσεις και τις οδηγίες της Διευθύνουσας της κλινικής, της Προϊσταμένης ή της υπεύθυνης/ου νοσηλεύτριας/τή βάρδιας. Για κάθε πρόβλημα ή απορία σας, παρακαλούμε να απευθύνεστε στα παραπάνω πρόσωπα.
 • Όταν λαμβάνονται μέτρα για αποφυγή λοίμωξης θα πρέπει να ακολουθούνται και από τους επισκέπτες οι κανόνες που έχουν δοθεί από το γιατρό για τον ασθενή.

Επιπρόσθετες συστάσεις

Επιπρόσθετες συστάσεις για τον επισκέπτη της ΆΝΑΣΣΑ από την Επιτροπή Λοιμώξεων της Κλινικής

 • Μη φέρνετε άνθη-τρόφιμα-ποτά για την προστασία των ασθενών σας
 • Το φαγητό σερβίρεται και απομακρύνεται συγκεκριμένη ώρα. Δεν επιτρέπεται να φυλάσσονται τρόφιμα στους νοσηλευτικούς θαλάμους. Δεν επιτρέπεται η παραγγελία έτοιμου φαγητού εκτός κλινικής για ασθενείς και συνοδούς (Delivery)
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ασθενής πάσχει από μεταδοτικό νόσημα, για τη διαφύλαξη της υγείας του και των υπολοίπων ασθενών, μεταφέρεται σε μονόκλινο δωμάτιο, με ταυτόχρονη χορήγηση ειδικής θεραπείας και ανάλογη οικονομική χρέωση.
 • Ειδικά στα πλαίσια λήψης μέτρων για την προστασία της εξάπλωσης της νόσου COVID 19 στο σύνολο του προσωπικού και τους νοσηλευόμενους στην κλινική ασθενείς, η κλινική έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα κι εφαρμόζει όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της Επιτροπής Λοιμώξεων για τον περιορισμό της μετάδοσης, ωστόσο τυχόν έκθεση στον ιό θεωρείται πιθανή.

Για την ασφάλεια του δικού σας ασθενή

 • Ακολουθείτε τις οδηγίες της/του Προϊσταμένης/ου
 • Μην παρευρίσκεστε πολλά άτομα μέσα στους νοσηλευτικούς θαλάμους
 • Μη χρησιμοποιείτε τις τουαλέτες των ασθενών
 • Χρησιμοποιείτε αλκοολούχο αντισηπτικό, που βρίσκεται στο κρεβάτι του ασθενή σας ή πλένετε συχνά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό
 • Τηρείτε τα μέτρα προφύλαξης, που σας προτείνονται (μάσκα, γάντια, ρόμπα κ.λπ.)
 • Η άδεια παραμονής συνοδού χορηγείται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και την υπογράφει η Διευθύνουσα
 • Η άδεια εξόδου ασθενούς προϋποθέτει ειδική άδεια ιατρού, κατόπιν αιτήματος, στην/στον προϊσταμένη/ο και ενημέρωση της Διοίκησης
 • Χρησιμοποιείστε τους ανελκυστήρες κοινού για τις μετακινήσεις σας
 • Μην μετακινείτε εξοπλισμό (π.χ. καρέκλες) από τον ένα θάλαμο νοσηλείας στον άλλο για την αποφυγή διασποράς των μικροβίων

Ποιες είναι οι ώρες του επισκεπτηρίου;

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΩΡΑ

ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ  11.30-12.30 & 17.30-19.30  11.30-12.30 & 18.00-20.00
ΣΑΒ/ΑΚΑ & ΑΡΓΙΕΣ 11.00-13.00 & 17.30-19-30 11.00-13.00 & 18.00-20.00
ΜONAΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ