Η Κλινική ΆΝΑΣΣΑ, στο πλαίσιο επέκτασης και δυναμικής ανάπτυξης των δομών της, ΖΗΤΑ:

Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής  Α.Ε.Ι.,  Α.Τ.Ε.Ι., Δ.Ε
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώστη νοσηλευτικών αρχών και πρωτοκόλλων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office


Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων (ΑΤΕΙ) / Βοηθό Ιατρικών Εργαστηρίων (ΙΕΚ)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων
 • Πτυχίο ΙΕΚ Ιατρικών Εργαστηρίων
 • Απαραίτητη γνώση μηχανημάτων μικροβιολογικού εξοπλισμού
 • Ανάλυση αιματολογικών εξετάσεων / καλλιεργειών
 • Εμπειρία σε αιμοληψίες και ανάλυση αιματολογικών δειγμάτων
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Γνώση και κατανόηση των αναγκών του ασθενή
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Θέληση για επαγγελματική εξέλιξη
 • Ολιστική προσέγγιση στις παροχές υπηρεσιών υγείας, με προτεραιότητα  και  σεβασμό στον ασθενή
 • Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες & άνεση στην προφορική και τηλεφωνική επικοινωνία

Αποστολή βιογραφικών στο hr@anassageneral.gr
Περίοδος υποβολής βιογραφικών έως 31/08/2022

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;
ΝαιΌχι
Back to list