Του Κωνσταντίνου Αρ. Μαραβέγια
Γενικού Χειρουργού – Επιστημονικού Διευθυντή Κλινικής ΆΝΑΣΣΑ

Τα τελευταία χρόνια, η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στη Χειρουργική Ογκολογία. Ο φρουρός λεμφαδένας είναι ο πρώτος επιχώριος λεμφαδένας ο οποίος δέχεται όλα τα κύτταρα άρα και τα καρκινικά. Στις περιπτώσεις κακοηθών όγκων περνούν πάντα και φιλτράρονται σ’ αυτόν τον πρώτο λεμφαδένα.
Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι καρκίνων όπως το κακόηθες μελάνωμα και ο καρκίνος του μαστού, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από το λεγόμενο λεμφοτροπισμό, δηλαδή παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευχέρεια διασποράς μέσα από τα λεμφικά αγγεία.
Για παράδειγμα, οι λεμφαδένες της μασχάλης, στον καρκίνο του μαστού, αφαιρούνται με σκοπό να δούμε αν ο όγκος έχει ξεφύγει από το μαστό προκαλώντας λεμφαδενική μετάσταση, πράγμα που αλλάζει τη σταδιοποίηση, τη θεραπευτική στρατηγική και τελικά την πρόγνωση.
Παλαιότερα, ο χειρουργός ήταν αναγκασμένος να εξαιρεί πάντα όλους τους λεμφαδένες, γιατί δεν υπήρχε τρόπος να διαχωριστεί αν είχαν προσβληθεί από μετάσταση ή όχι.
Η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που μας επιτρέπει να μάθουμε εάν υπάρχει έστω και μία μικρή μετάσταση στην μασχάλη και να γίνει σταδιοποίηση του καρκίνου χωρίς να απαιτείται λεμφαδενικός καθαρισμός. Η μέθοδος αυτή εγκαινιάστηκε το 1990 στην Αμερική και σήμερα αποτελεί μέθοδο ρουτίνας στις μονάδες μαστού σε ολόκληρο τον κόσμο.
Εάν ο λεμφαδένας φρουρός έχει μετάσταση από καρκινικά κύτταρα τότε θα πρέπει να αφαιρεθούν χειρουργικά όλοι οι λεμφαδένες της μασχάλης. Εάν όμως δεν έχει υποστεί διήθηση τότε δεν χρειάζεται λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης, το χειρουργείο είναι μικρότερης έκτασης και η ανάρρωση και ποιότητα ζωής των ασθενών πολύ καλύτερη. Με αυτή τη μέθοδο η ασθενής μπορεί να γλιτώσει μία πολύ σοβαρή επέμβαση, η οποία πολλές φορές μπορεί να έχει σοβαρές παρενέργειες, όπως ο σχηματισμός λεμφοιδήματος ή ακόμη και κάποιου είδους δυσλειτουργία του άνω άκρου. Η μέθοδος του λεμφαδένα φρουρού θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις ασθενείς οι οποίες κλινικά δεν έχουν ψηλαφητούς λεμφαδένες.

Στην ΆΝΑΣΣΑ, τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πλέον τη δυνατότητα αυτής της χειρουργικής αντιμετώπισης υψηλού ιατρικού επιπέδου, δίνοντας την ευκαιρία στις γυναίκες που μας απευθύνονται να παραμείνουν στην πόλη μας και να αντιμετωπιστούν με τον αρτιότερο, επιστημονικά, δυνατό τρόπο.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;
ΝαιΌχι
Back to list