ΆΝΑΣΣΑ – 24ωρες Εφημερίες Γενικών Χειρουργών και Ορθοπεδικών Χειρουργών

Η ΆΝΑΣΣΑ, στο πλαίσιο συνεχούς εκσυγχρονισμού και συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία του συστήματος υγείας της περιοχής μας στις απαιτητικές για όλους στιγμές που διανύουμε, ανακοινώνει τη λειτουργία υπηρεσίας 24ωρης κάλυψης από Γενικούς Χειρουργούς στο χώρο της Κλινικής, για την αντιμετώπιση έκτακτων χειρουργικών περιστατικών.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η ΆΝΑΣΣΑ παρέχει υπηρεσία 24ωρης κάλυψης από Ορθοπεδικούς Ιατρούς στο χώρο της κλινικής, για την αντιμετώπιση έκτακτων ορθοπεδικών περιστατικών.

Αναφορικά με την τέλεση επειγουσών χειρουργικών επεμβάσεων, η ΆΝΑΣΣΑ κατάφερε να διασφαλίσει προς όφελος όλων των πολιτών, άμεση διαθεσιμότητα σε ειδικά χειρουργικά υλικά. Αυτό οδηγεί σε ταχύτατους χρόνους διεκπεραίωσης χειρουργικών επεμβάσεων, από εξειδικευμένους συνεργάτες ιατρούς, χωρίς περιττούς χρόνους αναμονής.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη λειτουργία πλήρους Απεικονιστικού Τμήματος με εξελιγμένο Ακτινολογικό εξοπλισμό, Μαγνητικό και Αξονικό Τομογράφο αλλά και υπερσύγχρονου Μικροβιολογικού Εργαστηρίου σε εικοσιτετράωρη βάση, διασφαλίζουν την άμεση, αποτελεσματική και ασφαλή αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς μας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2421020211.

MENU
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

 • Βρογχοσκοπήσεις
 • Γαστροσκοπήσεις
 • Κολονοσκοπήσεις

ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Παθολογικού Τομέα

 • Αιματολογικό
 • Γαστρεντερολογικό
 • Διαβητολογικό ιατρείο
 • Καρδιολογικό
 • Νευρολογικό
 • Νεφρολογικό
 • Ογκολογικό
 • Παθολογικό
 • Πνευμονολογικό
 • Διακοπής καπνίσματος

 

Χειρουργικού Τομέα

 • Αθλητικών κακώσεων
 • Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου
 • Γυναικολογικό
 • Διαβητικού ποδιού & Ελκών
 • Ουρολογικό
 • Ορθοπεδικό
 • Χειρουργικό