Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας 2019:

Γυναίκες χειρουργοί που εργάζονται σε ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ευρώπη.

Η ΆΝΑΣΣΑ εκπροσωπήθηκε επάξια από την κα. Γιοβάννη Αγγελική, Γενική Χειρουργό, Επιστημονική Συνεργάτιδα της κλινικής! Για την Πα

γκόσμια Ημέρα της Γυναίκας το 2019 η UEHP εγκαινιάζει την εκστρατεία φωτογραφίας της, παρουσιάζοντας με υπερηφάνεια τις γυναίκες χειρουργούς που εργάζοντα

ι σε ιδιωτικά νοσοκομεία σε όλη την Ευρώπη. Σε έναν παραδοσιακά

 

ανδροκρατούμενο τομέα όπως η χειρουργική, ο βασικός ρόλος και η ισχυρή παρουσία, πραγματική και συγκεκριμένη, των γυναικών αποτελεί προστιθέμενη αξία για τους κοινούς ασθενείς μας.
Η UEHP ευχαριστεί τα μέλη της και τις γυναίκες χειρουργούς σε όλη την Ευρώπη που συμμετείχαν σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία UEHP για την υποστήριξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στο ιατρικό επάγγελμα.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;
ΝαιΌχι
Back to list