Η χειρουργική θώρακος είναι η ειδικότητα που ασχολείται με την χειρουργική παθολογία του θωρακικού τοιχώματος και όλων των οργάνων που περιλαμβάνονται σε αυτό, όπως είναι οι πνεύμονες, η καρδιά, η τραχεία, ο οισοφάγος, το διάφραγμα, κ.α. Λόγω του μεγάλου εύρους των χειρουργικών εφαρμογών και για να γίνει κατανοητή από το σύνολο του πληθυσμού, κρίνεται απαραίτητη η κατηγοριοποίησή της σε δυο μεγάλες υποειδικότητες που είναι η Θωρακοχειρουργική και η Καρδιοχειρουργική.

Η Θωρακοχειρουργική ειδικότητα ασχολείται με το σύνολο των δομών του θώρακος εκτός της καρδιάς. Ο ρόλος της ποικίλει και ξεκινά από τις διαγνωστικές επεμβάσεις μικρής βαρύτητας όπως είναι η βιοψία του πνεύμονα, του υπεζωκότα και των δομών του μεσοθωρακίου, στο πλαίσιο μιας πολυεπιστημονικής προσέγγισης των ασθενών σε άμεση συνεργασία με ειδικότητες όπως είναι η Πνευμονολογία, η Ογκολογία και η Παθολογία.

Στον αμιγώς χειρουργικό της ρόλο η Θωρακοχειρουργική περιλαμβάνει την χειρουργική των καλοηθών παθήσεων όπως είναι πιο συχνά ο πνευμοθώρακας, η πλευριτική συλλογή και οι συγγενείς παθήσεις του θωρακικού τοιχώματος (π.χ. καρινοειδές στέρνο, πτηνοειδές στέρνο), ενώ στην χειρουργική ογκολογία του θώρακα περιλαμβάνονται οι επεμβάσεις για την σταδιοποίηση και θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα, της τραχείας και του οισοφάγου. Η εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών και η εφαρμογή της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής του πνεύμονα, έχουν καταστήσει τις επεμβάσεις αυτές ασφαλείς, με άριστα αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής των ασθενών μετεγχειρητικά.

Η Καρδιοχειρουργική ειδικότητα αφορά τo σύνολο των χειρουργικών προσεγγίσεων στην αντιμετώπιση των παθήσεων της καρδιάς, όπως είναι η στεφανιαία νόσος (αορτοστεφανιαία παράκαμψη, bypass), η χειρουργική των βαλβιδοπαθειών της καρδιάς, οι συγγενείς καρδιοπάθειες και οι παθήσεις θωρακικής αορτής, ενώ έχει ευρεία εφαρμογή και στην χειρουργική αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας (μεταμόσχευση καρδιάς) και τα τελευταία χρόνια στην μηχανική υποστήριξη της καρδιάς, προσωρινή η μόνιμη (τεχνητή καρδιά).

Η άσκηση της Καρδιοχειρουργικής πραγματοποιείται σχεδόν αποκλειστικά σε εξειδικευμένα κέντρα από χειρουργικές ομάδες με υψηλού βαθμού εξειδίκευση και αφοσίωση στις χειρουργικές παθήσεις της καρδιάς.

Η κλινική ΆΝΑΣΣΑ ακολουθεί τα τελευταία χρόνια μια εξαιρετικού επιπέδου και περιεχομένου ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Με την έναρξη της συνεργασίας της ΆΝΑΣΣΑ με τον Χειρουργό Καρδιάς – Θώρακος κο Ντόντο Γεώργιο και τη λειτουργία Θωρακοχειρουργικού Ιατρείου στην Κλινική, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την άσκηση της Χειρουργικής Θώρακος στην πόλη μας με ασφάλεια και συνέπεια για τον ασθενή.

Το υψηλού επιπέδου καταρτισμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής, οι επιστημονικοί της συνεργάτες, σε συνδυασμό με τον οραματισμό και το επενδυτικό πρόγραμμα της διοίκησης, θέτουν σαν στόχο την άριστη κάλυψη της πλειοψηφίας των Θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων στην πόλη μας, καθιστώντας την Θωρακοχειρουργική προσβάσιμη στο σύνολο του πληθυσμού της Μαγνησίας, κατατάσσοντας την πόλη μας για ακόμα μια φορά, αρωγό στην παροχή υψηλού επιπέδου παροχής υγείας.

Γεώργιος Ντόντος, BSc, MD, PhD(c), BTS, MSc Χειρουργός Καρδιάς – Θώρακος

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;
ΝαιΌχι
Back to list