Οδηγός τιμών Covid19

Covid 19 Nέες μειωμένες τιμές στα test ανίχνευσης Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους μας λήψης και επεξεργασίας δειγμάτων, λειτουργούμε 6 μοριακούς