Παθολογικό Τμήμα

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Παθολογικό τμήμα της κλινικής ΆΝΑΣΣΑ, βασίζονται στην υψηλή εκπαίδευση και εμπειρία του Ιατρικού και Νοσηλευτικού

Τμήματα

01 Παθολογικού τομέα Καρδιολογικό Δείτε το τμήμα Γαστρεντερολογικό – Ενδοσκοπικό Δείτε το τμήμα Παθολογικό Δείτε το τμήμα Ογκολογικό – Χημειοθεραπείας