Τι είναι η αρτηριακή υπέρταση

Αρτηριακή υπέρταση
Αρτηριακή υπέρταση ονομάζεται η νόσος στην οποία η πίεση του αίματος είναι σταθερά μεγαλύτερη από τις επιθυμητές. Χωρίζεται σε συστολική και διαστολική:

Συστολική ΑΠ είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αρτηριών κατά τη διάρκεια της σύσπασης της καρδιάς.

Διαστολική ΑΠ είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αρτηριών στο διάστημα μεταξύ των συσπάσεων της καρδιάς. ( στη διαστολή )

Μετριέται σε mmΗg ( χιλιοστά στήλης υδραργύρου ) και αν κάποια από τις δύο τιμές βρίσκεται πάνω από τα επιθυμητά όρια, τότε η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως υπέρταση, ανεξάρτητα αν η άλλη είναι φυσιολογική.
Έτσι υπέρταση ονομάζουμε σήμερα τιμές ΑΠ

>140mmHg για τη συστολική
> 90 mmHg για τη διαστολική

Η συστολική ΑΠ είναι η πιο σημαντική. Αποτελεί τη βάση για τη διάγνωση στην πλειονότητα των ασθενών.
Ορισμένες κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν τιμές 130/80 για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή χρόνια νεφροπάθεια. Ωστόσο, τα οφέλη αυτού του χαμηλότερου στόχου δεν έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς.
Ταξινόμηση της Αρτηριακής Πίεσης

Φυσιολογική

Συστολική

<120mmHg

Διαστολική

<80mmHg

Προϋπέρταση

120-139

80-89

Υπέρταση σταδίου Ι

140-159

90-99

Υπέρταση σταδίου ΙΙ

>160 >100

Ποια είναι τα αίτια;
Περίπου το 95% των ενηλίκων με υψηλή αρτηριακή πίεση είναι ιδιοπαθείς. Τα αίτια δεν είναι γνωστά παρότι αναφέρονται περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση.

• Περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως υπερβολική πρόσληψη άλατος, παχυσαρκία, καθιστική ζωή.
• Γενετικοί παράγοντες που προκαλούν αυξημένη δραστηριότητα του συστήματος ρενίνη – αγγειοτενσίνη – αλδοστερόνη και του συμπαθητικού νευρικού συστήματος.
• Η αγγειακή σκληρία, η οποία προκαλεί μεμονωμένη συστολική υπέρταση και τη συναντάμε κυρίως σε ηλικιωμένους.

Η δευτεροπαθής ΑΠ αφορά το 5% του συνόλου των υπερτασικών, όπου η αιτία μπορεί να εντοπισθεί και να αντιμετωπισθεί. Τα κύρια αίτια δευτεροπαθούς είναι :

• Χρόνια νεφροπάθεια
• Πολυκυστική νόσος των νεφρών
• Στένωση της νεφρικής αρτηρίας
• Υπεραλδοστερονισμός
• Φαιοχρωμοκύτωμα
• Νόσοι θυροειδούς
• Υπνική άπνοια
Πως μετράμε σωστά;
Μπορεί να μετρηθεί είτε με ένα κλασικό πιεσόμετρο ή με τη βοήθεια μιας αυτόματης ηλεκτρονικής συσκευής.
(Αυτά που εφαρμόζουν στον καρπό είναι συχνά ανακριβή και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται) .

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε σωστό μέγεθος περιχειρίδας. Ο ασθενής πρέπει να είναι καθιστός σε άνετη θέση για τουλάχιστον 5 λεπτά. Είναι καλύτερο να γίνονται 3 μετρήσεις. Την 1η δεν την υπολογίζουμε. Οι άλλες δύο να έχουν 1-2 λεπτά διαφορά και να χρησιμοποιείται ένας μέσος όρος των μετρήσεων.
Ποιες οι συνέπειες της Αρτηριακής Υπέρτασης;
Η αυξημένη αρτηριακή πίεση μπορεί μακροχρόνια να προκαλέσει βλάβες στα αγγεία των οργάνων του σώματος. Έτσι ως συνέπεια μπορούν να εκδηλώθουν παθήσεις της καρδιάς ( καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσος ) του εγκεφάλου ( αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ), των νεφρών (νεφρική ανεπάρκεια), των ματιών ( αμφιβληστροειδοπάθεια ) και των αγγείων ( ανευρύσματα ).
Πως αντιμετωπίζεται;
Το πιο σημαντικό είναι η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και διατροφής που περιλαμβάνει :
I. Υγιεινή διατροφή : Ελάττωση κατανάλωσης αλατιού και έμφαση στην πρόσληψη τροφών, όπως τα λαχανικά, φρούτα και ψάρια. Αντίστοιχα περιορισμός στη λήψη κρεάτων-λιπαρών τροφών.
II. Καθημερινή σωματική άσκηση.
III. Διατήρηση κανονικού σωματικού βάρους.
IV. Διακοπή καπνίσματος.

Τι φάρμακα διαθέτουμε για την αντιμετώπιση της.

Κυκλοφορούν πολλές ομάδες φαρμάκων που βοηθούν τον ανθρώπινο οργανισμό. Μπορεί να χρειαστεί η λήψη από μία έως και παραπάνω από τρεις διαφορετικές κατηγορίες για να πετύχουμε το στόχο μας. Είναι πολύ σημαντικό όμως να θυμόμαστε ότι :
• Κάθε οργανισμός είναι ιδιαίτερος γι’ αυτό και η θεραπεία διαφέρει από άτομο σε άτομο.
• Απαραίτητη είναι η στενή συνεργασία του ασθενούς με τον θεράποντα ιατρό του και η σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ τους.

Η ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΥΓΙΕΙΝΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ!

MENU
header-logo
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Παιδιατρικό

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

 • Βρογχοσκοπήσεις
 • Γαστροσκοπήσεις
 • Κολονοσκοπήσεις

ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Παθολογικού Τομέα

 • Γαστρεντερολογικό
 • Γενική Ιατρικής
 • Διαβητολογικό ιατρείο
 • Διαβητικού ποδιού & Ελκών
 • Καρδιολογικό
 • Νευρολογικό
 • Νεφρολογικό
 • Ογκολογικό
 • Παθολογικό
 • Παιδιατρικό
 • Πνευμονολογικό
 • Διακοπής καπνίσματος

 

Χειρουργικού Τομέα

 • Αθλητικών κακώσεων
 • Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου
 • Γυναικολογικό
 • Ουρολογικό
 • Ορθοπεδικό
 • Χειρουργικό
 • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)
 • Κατ΄ οικον Νοσηλεία
 • Ασθενοφόρα