Λόγω αυξημένης ζήτησης, η ΆΝΑΣΣΑ παρατείνει την προσφορά της! Μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2023 με κάθε Ψηφιακή Μαστογραφία σε Ψηφιακό Μαστογράφο Τομοσύνθεσης-3D, προσφέρεται μία Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας (μέθοδος DEXA) και ένα πακέτο αιματολογικών εξετάσεων, με χρήση ΑΜΚΑ.
Επίσης, θα ισχύουν ειδικές τιμές σε Μαγνητική Τομογραφία Μαστών.

-Γενική Αίματος
-ΤΚΕ
-Σάκχαρο
-Ουρικό Οξύ
-Χοληστερίνη
-HDL
-LDL
-Τριγλυκερίδια
-SGOT
-SGPT
-γ-GT
-Κρεατινίνη
-Φερριτίνη
-Αλκαλική Φωσφατάση
-Ασβέστιο
-TSH

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;
ΝαιΌχι
Back to list