ΆΝΑΣΣΑ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Rooms

Reception

Equipment

ARTIFICIAL KIDNEY UNIT ANASSA

ANASSA Road to Tokyo

ΆΝΑΣΣΑ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

ANASSA next to your every step!

ACTIONS OF ANASSA AGAINST THE COVID PANDEMIC – 19

ANASSA – MAGNETIC TOMOGRAPH

page 1 of 3