ΆΝΑΣΣΑ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Rooms

Reception

Equipment

ARTIFICIAL KIDNEY UNIT ANASSA

ANASSA Road to Tokyo

ΆΝΑΣΣΑ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

ANASSA next to your every step!

ANASSA – MAGNETIC TOMOGRAPH

Five steps against the coronavirus !!!

page 1 of 2