Γράφει ο κος. Βοσινάκης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός, Επιστημονικά Υπεύθυνος Ορθοπαιδικού Τμήματος Κλινικής ΆΝΑΣΣΑ.

Η επιτυχής αντιμετώπιση στην κλινική ΆΝΑΣΣΑ μιας πολύπλοκης περίπτωσης αστάθειας και εξαρθρήματος μετά από αρθροπλαστική του ισχίου που έγινε σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα, αποτέλεσε το υλικό μιας νέας διεθνούς δημοσίευσης σε διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό υψηλής ποιότητας.

Δίνουμε μια περίληψη του περιστατικού, όπως παρουσιάστηκε στο 40ο Συνέδριο Μακεδονίας Θράκης τον Μάιο του 2022 και την δημοσίευση στα αγγλικά για όποιον ενδιαφέρεται.

Χρήστος Ι. Βοσινάκης και Ιωάννης Χ. Βοσινάκης

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΟΥΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ

Η αστάθεια είναι η συχνότερη αιτία αναθεώρησης της αρθροπλαστικής του ισχίου και επηρεάζει δραματικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Πληθώρα παραγόντων μπορούν να οδηγήσουν σε μια ασταθή αρθροπλαστική. Σκοπός της εργασίας μας είναι, με αφορμή ένα περιστατικό πολυπαραγοντικής αστάθειας αρθροπλαστικής ισχίου και ενδελεχή μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, να επισημάνουμε την σημασία του προεγχειρητικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της ασταθούς αρθροπλαστικής και να παρουσιάσουμε έναν παράγοντα αστάθειας που δεν έχει έως τώρα αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία.

Ασθενής 82 ετών, με άλγος, αστάθεια και μεταλλικό κρότο δύο έτη μετά από αρθροπλαστική ισχίου. Τρία έτη πριν την αρθροπλαστική είχε διατροχαντήριο κάταγμα που πωρώθηκε ικανοποιητικά με ενδομυελική ήλωση. Έλεγχος με CT έδειξε σημαντική πρόσθια κλίση του στυλεού. Εφόσον τόσο η κοτύλη όσο και ο στυλεός δεν είχαν σημεία χαλάρωσης, αποφασίστηκε η διατήρησή τους και η προσπάθεια διόρθωσης της στροφής και του offset (απόσταση από την κοτύλη) του αυχένα.

Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε απεμπλοκή του πολυαιθυλενίου από τη μεταλλική κοτύλη. Αντικαταστάθηκε και προστέθηκε αυχένας με δυνατότητα διόρθωσης σε ραιβότητα και οπίσθια κλίση. Ακολούθησε νέο εξάρθρημα 3 μέρες μετεγχειρητικά, με νέα απεμπλοκή του πολυαιθυλενίου. Η κοτύλη αντικαταστάθηκε με νέα με τσιμέντο και νέος, μακρύτερος αυχένας προστέθηκε. Ένα μήνα μετεγχειρητικά μετά από νέα επεισόδια υπεξαρθρήματος και προσθίου εξαρθρήματος και νέα μελέτη με CT, αποφασίστηκε η απελευθέρωση του τένοντα του λαγονοψοίτη μέσω μικρής τομής. Πέντε έτη μετεγχειρητικά δεν υπήρξε άλλο επεισόδιο αστάθειας.

Κατόπιν μελέτης της βιβλιογραφίας και όλων των προεγχειρητικών δεδομένων, διεγχειρητικών ευρημάτων, ελέγχου σταθερότητας υπό αναισθησία και ακτινοσκοπικό έλεγχο, παρουσιάζουμε όλους τους παράγοντες που συνδυαστικά οδήγησαν στην επίμονη και δύσκολα αντιμετωπίσιμη αστάθεια, με προεξάρχον αίτιο την αλλοίωση της ανατομίας του μηριαίου μετά την πώρωση του προηγηθέντος διατροχαντηρίου κατάγματος.

Η ανάλυση αυτή οδήγησε στην επιτυχή αντιμετώπιση μιας ιδιαίτερα δύσκολης περίπτωσης αστάθειας και μπορεί να φανεί χρήσιμη σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;
ΝαιΌχι
Back to list