ΆΝΑΣΣΑ – ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΆΝΑΣΣΑ

ANASSA Road to Tokyo

ΆΝΑΣΣΑ δίπλα σε κάθε βήμα σου!

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΣΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID – 19

ΆΝΑΣΣΑ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Πέντε βήματα ενάντια στον κορονοϊο!!!

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΆΝΑΣΣΑ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΆΝΑΣΣΑ

page 1 of 2