Νέες Θέσεις Εργασίας στην ΆΝΑΣΣΑ

Η κλινική Άνασσα που εδρεύει στο Βόλο, στο πλαίσιο συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών υγείας που παρέχει, ΖΗΤΑ:  ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΤΡΙΕΣ για το Χειρουργικό τμήμα της κλινικής. [...]

Νέες Θέσεις Εργασίας στην ΆΝΑΣΣΑ

Η κλινική Άνασσα που εδρεύει στο Βόλο, στο πλαίσιο συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών υγείας που παρέχει, ΖΗΤΑ:   α) ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΤΡΙΕΣ για το Παθολογικό τμήμα και για [...]