Νέες Θέσεις Εργασίας στην ΆΝΑΣΣΑ

Η κλινική ΆΝΑΣΣΑ, στο πλαίσιο επέκτασης των δομών της και συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ΖΗΤΑ:   ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΤΡΙΕΣ Χειρουργείου / Αναισθησιολογίας Αποτελούν μέλη της [...]