Νέες Θέσεις Εργασίας στην ΆΝΑΣΣΑ

Η κλινική Άνασσα που εδρεύει στο Βόλο, στο πλαίσιο συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών υγείας που παρέχει, ΖΗΤΑ:  ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΤΡΙΕΣ για τα τμήματα Χειρουργικό – Παθολογικό – [...]