Νέες Θέσεις Εργασίας στην ΆΝΑΣΣΑ

Νέες Θέσεις Εργασίας στην ΆΝΑΣΣΑ Η κλινική Άνασσα που εδρεύει στο Βόλο, στο πλαίσιο συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών υγείας που παρέχει, ΖΗΤΑ να προσλάβει: [...]