ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε στη Γενική Κλινική Άνασσα, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η κλινική Άνασσα, στο πλαίσιο συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών υγείας που παρέχει, ΖΗΤΑ:

Νέες Θέσεις Εργασίας στην ΆΝΑΣΣΑ

Η κλινική ΆΝΑΣΣΑ, στο πλαίσιο επέκτασης των δομών της και συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ΖΗΤΑ:

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΤΡΙΕΣ Χειρουργείου / Αναισθησιολογίας

Αποτελούν μέλη της χειρουργικής ομάδας. Φροντίζουν για την ασφαλή διαχείριση των αναγκών του ασθενή, τόσο κατά την προετοιμασία του όσο και κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης (νοσηλευτής/τρια εργαλειοδοσίας – νοσηλευτής/τρια κίνησης – νοσηλευτής/τρια αναισθησίας).

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΤΡΙΕΣ Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

Αποτελούν μέλη του Νοσηλευτικού Προσωπικού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Παρέχουν καινοτόμες υπηρεσίες υγείας με σκοπό την παροχή πλήρους και ασφαλούς κάλυψης των αναγκών των ασθενών.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής  Α.Ε.Ι.,  Α.Τ.Ε.Ι., Δ.Ε
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office

 

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Γνώση και κατανόηση των αναγκών του ασθενή
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Θέληση για επαγγελματική εξέλιξη
 • Ολιστική προσέγγιση στις παροχές υπηρεσιών υγείας, με προτεραιότητα  και  σεβασμό στον ασθενή
 • Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων

 

Η προϋπηρεσία στο χώρο θα εκτιμηθεί.

 

Αποστολή βιογραφικών στο hr@anassageneral.gr

Περίοδος υποβολής βιογραφικών έως 15/07/2021

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας για την ώρα. Μπορείτε όμως να συμπληρώσετε τη φόρμα εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε στην κλινική ΑΝΑΣΣΑ.

MENU
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

 • Βρογχοσκοπήσεις
 • Γαστροσκοπήσεις
 • Κολονοσκοπήσεις

ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Παθολογικού Τομέα

 • Αιματολογικό
 • Γαστρεντερολογικό
 • Γενική Ιατρικής
 • Διαβητολογικό ιατρείο
 • Διαβητικού ποδιού & Ελκών
 • Καρδιολογικό
 • Νευρολογικό
 • Νεφρολογικό
 • Ογκολογικό
 • Παθολογικό
 • Πνευμονολογικό
 • Διακοπής καπνίσματος

 

Χειρουργικού Τομέα

 • Αθλητικών κακώσεων
 • Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου
 • Γυναικολογικό
 • Ουρολογικό
 • Ορθοπεδικό
 • Χειρουργικό