Νέες Θέσεις Εργασίας στην ΆΝΑΣΣΑ – Πλήρωμα ασθενοφόρου, οδηγό / διασώστη – διασώστρια

Η ΆΝΑΣΣΑ, πλήρως εξοπλισμένη με ανανεωμένο στόλο ασθενοφόρων, ΖΗΤΑ: Πλήρωμα ασθενοφόρου, οδηγό / διασώστη – διασώστρια.

Απαραίτητα προσόντα – Προφίλ υποψηφίων:
• Απόφοιτος ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αλλοδαπής προέλευσης ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών – Κάτοχος πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ
• Απαραίτητη άδεια οδήγησης Β΄ και Γ΄ κατηγορίας
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Άριστη γνώση παροχής επείγουσας φροντίδας σύμφωνα με τα εγχώρια και διεθνή δεδομένα
• Υψηλή προσαρμοστικότητα
• Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

Η προϋπηρεσία στο χώρο θα εκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών στο hr@anassageneral.gr
Περίοδος υποβολής βιογραφικών έως 15/08/2021

MENU
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

 • Βρογχοσκοπήσεις
 • Γαστροσκοπήσεις
 • Κολονοσκοπήσεις

ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Παθολογικού Τομέα

 • Αιματολογικό
 • Γαστρεντερολογικό
 • Γενική Ιατρικής
 • Διαβητολογικό ιατρείο
 • Διαβητικού ποδιού & Ελκών
 • Καρδιολογικό
 • Νευρολογικό
 • Νεφρολογικό
 • Ογκολογικό
 • Παθολογικό
 • Πνευμονολογικό
 • Διακοπής καπνίσματος

 

Χειρουργικού Τομέα

 • Αθλητικών κακώσεων
 • Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου
 • Γυναικολογικό
 • Ουρολογικό
 • Ορθοπεδικό
 • Χειρουργικό