Χρόνια νεφρική νόσος – «Μία σιωπηλή νόσος»

Γράφει ο κύριος Μωυσιάδης Δημήτριος, Νεφρολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Νεφρολογικού Τμήματος και Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γενικής Κλινικής ‘ΑΝΑΣΣΑ Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει δύο νεφρούς [...]