Χρόνια νεφρική νόσος – «Μία σιωπηλή νόσος»

Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει δύο νεφρούς μεγέθους περίπου 115 γρ. που βρίσκονται στο οπίσθιο μέρος της περιτοναϊκής κοιλότητας και οι οποίοι αποτελούν ζωτικά όργανα αυτού. Η κύρια λειτουργία των [...]