Αγγειοχειρουργικές εξελίξεις στην πόλη του Βόλου

Ως χρόνια περιφερική αρτηριακή νόσος των κάτω άκρων, ορίζεται η διαταραχή της παροχής αίματος συνεπεία βλαβών (στενώσεων-αποφράξεων) στις αρτηρίες των ποδιών. Η προοδευτική και σε βάθος χρόνου [...]