Συνεργασία με τον Όμιλο Βιοϊατρική

Η ΆΝΑΣΣΑ, πάντα με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που παρέχει, προχωρά σε συνεργασία με τον Όμιλο Βιοϊατρική.

Η συνεργασία αυτή δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα στους ασφαλισμένους των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών που συνεργάζονται με το δίκτυο της Βιοϊατρικής, οι οποίοι θα εξυπηρετούνται πλέον από το υπερσύγχρονο διαγνωστικό κέντρο της ΆΝΑΣΣΑ αλλά και από ένα δίκτυο συμβεβλημένων ιατρών της Κλινικής, διαφόρων ειδικοτήτων.

Η ΆΝΑΣΣΑ παραμένει διαρκώς προσηλωμένη στην κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων των ασθενών της με υπευθυνότητα και αξιοπιστία, εκσυγχρονιζόμενη με τελευταίας γενιάς εξοπλισμό, άρτιο επιστημονικό προσωπικό και με ένα ταχέως εξελισσόμενο δίκτυο συνεργατών.

Email επικοινωνίας: bioiatriki@anassageneral.gr

MENU
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

 • Βρογχοσκοπήσεις
 • Γαστροσκοπήσεις
 • Κολονοσκοπήσεις

ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Παθολογικού Τομέα

 • Αιματολογικό
 • Γαστρεντερολογικό
 • Διαβητολογικό ιατρείο
 • Καρδιολογικό
 • Νευρολογικό
 • Νεφρολογικό
 • Ογκολογικό
 • Παθολογικό
 • Πνευμονολογικό
 • Διακοπής καπνίσματος

 

Χειρουργικού Τομέα

 • Αθλητικών κακώσεων
 • Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου
 • Γυναικολογικό
 • Διαβητικού ποδιού & Ελκών
 • Ουρολογικό
 • Ορθοπεδικό
 • Χειρουργικό