Νέες Θέσεις Εργασίας στην ΆΝΑΣΣΑ

Η Κλινική Άνασσα που εδρεύει στο Βόλο, στο πλαίσιο συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών υγείας που παρέχει, ΖΗΤΑ:

α) ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΤΡΙΕΣ για το τμήμα των Χειρουργείων, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και του Παθολογικού Τμήματος.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. , Α.Τ.Ε.Ι. , Δ.Ε
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office


β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ


γ) ΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι Τεχνολόγου Ακτινολογίας ή αντίστοιχα, Πτυχίο ΙΕΚ Χειριστή Ακτινοδιαγνωστικών Μηχανημάτων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office
 • Γνώση των διεθνών πρωτοκόλλων εκτέλεσης εξετάσεων
 • Προϋπηρεσία θεμιτή

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Γνώση και κατανόηση των αναγκών του ασθενή
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Θέληση για επαγγελματική εξέλιξη
 • Ολιστική προσέγγιση στις παροχές υπηρεσιών υγείας, με προτεραιότητα και σεβασμό στον ασθενή
 • Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων

Αποστολή βιογραφικών στο hr@anassageneral.gr
Περίοδος υποβολής βιογραφικών έως 30/10/2021

MENU
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

 • Βρογχοσκοπήσεις
 • Γαστροσκοπήσεις
 • Κολονοσκοπήσεις

ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Παθολογικού Τομέα

 • Αιματολογικό
 • Γαστρεντερολογικό
 • Γενική Ιατρικής
 • Διαβητολογικό ιατρείο
 • Διαβητικού ποδιού & Ελκών
 • Καρδιολογικό
 • Νευρολογικό
 • Νεφρολογικό
 • Ογκολογικό
 • Παθολογικό
 • Πνευμονολογικό
 • Διακοπής καπνίσματος

 

Χειρουργικού Τομέα

 • Αθλητικών κακώσεων
 • Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου
 • Γυναικολογικό
 • Ουρολογικό
 • Ορθοπεδικό
 • Χειρουργικό