Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας 2019

Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας 2019:

Γυναίκες χειρουργοί που εργάζονται σε ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ευρώπη.

Η ΆΝΑΣΣΑ εκπροσωπήθηκε επάξια από την κα. Γιοβάννη Αγγελική, Γενική Χειρουργό, Επιστημονική Συνεργάτιδα της κλινικής! Για την Πα

γκόσμια Ημέρα της Γυναίκας το 2019 η UEHP εγκαινιάζει την εκστρατεία φωτογραφίας της, παρουσιάζοντας με υπερηφάνεια τις γυναίκες χειρουργούς που εργάζοντα

ι σε ιδιωτικά νοσοκομεία σε όλη την Ευρώπη. Σε έναν παραδοσιακά

 

ανδροκρατούμενο τομέα όπως η χειρουργική, ο βασικός ρόλος και η ισχυρή παρουσία, πραγματική και συγκεκριμένη, των γυναικών αποτελεί προστιθέμενη αξία για τους κοινούς ασθενείς μας.
Η UEHP ευχαριστεί τα μέλη της και τις γυναίκες χειρουργούς σε όλη την Ευρώπη που συμμετείχαν σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία UEHP για την υποστήριξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στο ιατρικό επάγγελμα.

MENU
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

 • Βρογχοσκοπήσεις
 • Γαστροσκοπήσεις
 • Κολονοσκοπήσεις

ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Παθολογικού Τομέα

 • Αιματολογικό
 • Γαστρεντερολογικό
 • Διαβητολογικό ιατρείο
 • Καρδιολογικό
 • Νευρολογικό
 • Νεφρολογικό
 • Ογκολογικό
 • Παθολογικό
 • Πνευμονολογικό
 • Διακοπής καπνίσματος

 

Χειρουργικού Τομέα

 • Αθλητικών κακώσεων
 • Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου
 • Γυναικολογικό
 • Διαβητικού ποδιού & Ελκών
 • Ουρολογικό
 • Ορθοπεδικό
 • Χειρουργικό