ΆΝΑΣΣΑ: ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Νέο, υπερσύγχρονο Λαπαροσκοπικό Πύργο του κατασκευαστικού οίκου R. WOLF, τεχνολογίας 4Κ UHD διαθέτει η Άνασσα Γενική Κλινική.

Πρόκειται για τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό που αφορά στη λαπαροσκοπική χειρουργική, καθώς προσφέρει ευρύτερη γκάμα χρωμάτων, υψηλή ευκρίνεια απεικόνισης και μεγάλη μεγέθυνση.

Το αποτέλεσμα είναι μια κρυστάλλινη απεικόνιση των ενδοσκοπικών εικόνων που επιτρέπουν να διακρίνονται ακόμη και οι πιο ευαίσθητες δομές. Οι ενσωματωμένες λειτουργίες ειδικής απεικόνισης (SIM – Special Image Mode) υποστηρίζουν επίσης τη βελτιωμένη αναγνώριση. Ανάλογα με την κατάσταση, αυτοί οι ψηφιακοί αλγόριθμοι διευκολύνουν τη διαφοροποίηση των ιστών, φωτίζουν τις κρίσιμες περιοχές των εικόνων και επιτρέπουν την καθαρότερη απεικόνιση των δομών που σε διαφορετική περίπτωση βρίσκονται σε υπερβολικά εκτεθειμένες περιοχές (HDR).

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος λαπαροσκοπικός πύργος είναι κατάλληλος για την πλειοψηφία των λαπαροσκοπικών – ενδοσκοπικών επεμβάσεων και έρχεται να προστεθεί στον υπάρχοντα εξοπλισμό της κλινικής, ο οποίος αποτελείται από άλλους δύο σύγχρονους πύργους.

Για την ΆΝΑΣΣΑ, η συνεχής επένδυση σε τεχνολογία αιχμής και η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, θεωρείται βασική υποχρέωση προς τους ασθενείς και τους εξεταζόμενους. Η εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας σε συνδυασμό με συνεχή προμήθεια νέου εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, κρίνεται απαραίτητη, ώστε οι συνεργάτες ιατροί και το τεχνολογικό προσωπικό της κλινικής μας να είναι σε θέση να προσφέρουν στους ασθενείς σύγχρονες και ασφαλείς υπηρεσίες.

MENU
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

 • Βρογχοσκοπήσεις
 • Γαστροσκοπήσεις
 • Κολονοσκοπήσεις

ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Παθολογικού Τομέα

 • Αιματολογικό
 • Γαστρεντερολογικό
 • Γενική Ιατρικής
 • Διαβητολογικό ιατρείο
 • Διαβητικού ποδιού & Ελκών
 • Καρδιολογικό
 • Νευρολογικό
 • Νεφρολογικό
 • Ογκολογικό
 • Παθολογικό
 • Πνευμονολογικό
 • Διακοπής καπνίσματος

 

Χειρουργικού Τομέα

 • Αθλητικών κακώσεων
 • Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου
 • Γυναικολογικό
 • Ουρολογικό
 • Ορθοπεδικό
 • Χειρουργικό