«Επαναστατική» λύση στο πρόβλημα στύσης

 

Οι Ουρολόγοι, Βασίλειος Τζώρτζης Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και

Κωνσταντίνος Ευσταθίου Επιστημονικός Υπεύθυνος Ουρολογικού Τμήματος της Άνασσα Γενικής Κλινικής και Επιστημονικός Συνεργάτης Ουρολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας μας μιλούν για τις πεικές προθέσεις. 

           Μόνιμη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα στύσης σε όσους άνδρες δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή, προσφέρει η τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης.